KONFERENCJA I RAPORT:
Prognoza zapotrzebowania na wodór odnawialny
w Polsce do 2030 r.

16 listopada 2023 r.

Budynek Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Dobra 55,
wejście od ul. Browarnej, Warszawa
Sala multimedialna – parter

PODSUMOWANIE I FOTORELACJA

Wypełnij formularz aby otrzymać pełną wersję raportu.

  Dziękujemy za wypełnienie formularza. Poniżej znajdują się raporty do pobrania.

  Michał Niewiadomski
  Klub Energetyczny
  dr hab. Grzegorz Tchorek
  Zastępca Dyrektora Instytutu Energetyki, Wydział Zarządzania UW

  Jakie jest zapotrzebowanie poszczególnych sektorów gospodarki na wodór?
  Odpowiedź na to pytanie zawierać będzie specjalny raport przygotowany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Klub Energetyczny i Instytut Energetyki. Pokażemy w nim popyt jaki deklarują takie branże jak energetyka czy ciepłownictwo, ale również hutnictwo czy transport. Będzie to pierwsze opracowanie w Polsce, które w tak kompleksowy sposób potraktuje problematykę zapotrzebowania wodorowego gospodarki.

  Prognoza zapotrzebowania na wodór odnawialny w Polsce do 2030r. wynikająca ze zmian regulacyjnych oraz rynkowych – obszary prognozy

  I. Kontekst regulacyjny – synteza najważniejszych regulacji kształtujących rynek wodoru

  II. Wodór odnawialny jako paliwo w sektorze transportowym

  III. Wodór odnawialny w przemyśle:

  • przemysł chemiczny – produkcja niskoemisyjnego amoniaku, e-metanolu oraz innych związków chemicznych
   takich jak nadtlenek wodoru, cykloheksan, itp.
  • przemysł hutniczy – produkcja niskoemisyjnej stali
  • przemysł rafineryjny
  • pozostałe obszary – m.in. zastosowanie wodoru w produkcji szkła oraz przemyśle spożywczym

  IV. Wodór odnawialny w energetyce

  • Energetyka – m.in. wykorzystania wodoru jako magazynu energii, częściowe zastępowanie gazu wodorem
   (blendowanie) w jednostkach gazowych w Polsce
  • Ciepłownictwo – instalacje ko- i poligeneracyjne
  • Elektroenergetyka

  Data konferencji

  16 listopada 2023 r. godz. 9:00

  Miejsce konferencji

  Budynek Uniwersytetu Warszawskiego
  ul. Dobra 55,
  wejście od ul. Browarnej, Warszawa
  Sala multimedialna – parter

  Kontakt

  Michał Niewiadomski
  Klub Energetyczny
  Tel. +48 502 372 373
  E-mail: michal.niewiadomski@klubenergetyczny.pl

  Główny Partner Energetyczny

  Partnerzy

  Partnerzy merytoryczni

  Patronat Honorowy